gifwijzer

  • E-nummers, je eten zit er vol mee

    E-nummers, je eten zit er vol mee

    Wat zijn E-nummers? E-nummers, je hoort er wel eens over, en dat de meeste niet zo goed voor ons zijn, maar wat betekenen ze nu eigenlijk? De E-nummers waar wij het over hebben gaan over een lijst van additieven, die door de Europese Unie zijn toegestaan in voor menselijke consumptie geschikte levensmiddelen. Het nummersysteem wordt…