schoon water

  • Van zout water naar drinkwater

    Van zout water naar drinkwater

    Er komt een steeds groter wordende vraag naar drinkwater en TNO heeft daarom samenmet enkele industriële partners de Memstill ontwikkeld. Memstill is een nieuwe technologie die zeewater ontzilt en er schoon drinkwater van maakt door middel van membranen. Het proces is gebaseerd op destillatie van water uit vervuild of zout water. Het idee is niet…