Benzeen

Benzeen is een kleurloze vloeistof die vrij komt bij tabaksrook, uitlaatgassen van auto’s en industriĆ«le emissies. Door het inslikken maar ook door huidcontact en inademen kunnen er gezondheidseffecten optreden. Benzeen heeft een zoete geur, verdampt snel, is ontzettend brandbaar en het lost niet goed op in water.

Waar zit benzeen in

Benzeen komt voor in de lucht, het water en de bodem. Het komt van nature voor in ruwe olie, aardgas en sommige grondwateren. Door menselijke activiteiten kan het in het milieu terecht komen maar ook als gevolg van natuurlijke processen. Denk bijvoorbeeld aan vulkanen en bosbranden.

De stof benzeen wordt tegenwoordig vooral geproduceerd uit petroleum. Het wordt in behoorlijk wat toepassingen gebruikt en het hoort daarom ook bij de meest geproduceerde chemische stoffen. Daarnaast wordt het gebruikt als grondstof voor veel andere chemische stoffen.

Blootstelling met benzeen

We worden dagelijks blootgesteld aan kleine hoeveelheden benzeen Dit gebeurt voornamelijk door inademen door:

  • sigarettenrook
  • uitlaatgassen van auto’s
  • benzinestations
  • industriĆ«le emissies
  • verven
  • lijmen
  • boenwas
  • detergenten

Een belangrijke bron is sigarettenrook. Een gemiddelde roker neemt tot 10 keer meer benzeen op per dag dan iemand die niet rookt. Ook kun je blootgesteld worden aan benzeen door het inslikken. Bijvoorbeeld doordat het in het grondwater terecht komt door een lekkende opslagtank of door uitspoeling van een afvalstort. Via vervuild water of vervuilde grond kan het door verdamping in de lucht terechtkomen.

Wat zijn de gevolgen voor de gezondheid?

De meest voorkomende klachten zijn hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid, duizeligheid en zelfs bewusteloosheid. Als de blootstelling zeer hoog is (duizenden ppm) dan is dit een acuut probleem voor de veiligheid.

Benzeen is een kankerverwekkende stof. De Wereldgezondheidsorganisatie(WHO) en het Internationaal Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) hebben benzeen gecategoriseerd in de kankerverwekkende groep. Langdurige blootstelling aan benzeen kan acute myeloĆÆde leukemie veroorzaken, dit is de meest voorkomende vorm van acute leukemie bij volwassenen.Ā