japan

  • Een simpele uitleg over de crisis in Japan, Nuclear Boy!

    Een simpele uitleg over de crisis in Japan, Nuclear Boy!

    Heb je problemen hebben met het begrijpenĀ van de nucleare crisis inĀ Japan? Misschien helpt deze geanimeerdeĀ video dan een en ander duidelijk te maken. Ik denk dat je het met me eens bent dat het een beetje onsmakelijk is omdat er poep als metafoor wordt gebruikt maar blijkbaar werkt het wat anders in Japan šŸ™‚ Jonge kinderen…